početna                                                                                                                                                
 
                   informacije                                          telefonski imenik - Bošnjace  

 

 
 

856131   Aleksić                     Marica               

856470   Alilović                    Srba                  

856314   Antanasković           Tomislav           

856444   Antić                       Nenad               

856450   Anđelković               Marija                

856394   Anđelković              Milenko              

855374   Anđelković                Radovan           

855311   Anđelković                Časlav              

856458   Arifović                    Đorđe                

855055   Asanović                  Slobodan 

                        B

855218   Blagojević                Blagoje 

                        V

856289   Veličković                Živorad              

855662   Veljković                  Radosav 

                        G

856322   Gavazović               Danijel               

856573   Gavazović                Ljubiša              

856547   Gavazović                Marjan 

                        D

855632   Dejanović                Rade                 

856249   Denić                       Igor                    

856349   Denić                       Ljubisav  

855267   Diskić                       Bojan                

855638   Diskić                       Dalibor              

856529   Diskić                       Dalibor              

855271   Diskić                       Momčilo            

855192   Diskić                       Svetislav           

855357   Diskić                       Vukašin             

855511   Diskić                       Živojin                

856466   Durmišević              Mitar                  

856474   Durmišević              Mitar 

                      Đ

856201   Đokić                       Miša                  

855251   Đokić                      Violeta               

855616   Đokić                      Violeta               

856536   Đokić                        Zoran                

856202   Đokić                        Zoran                

855224   Đokić                      Živojin                

855992   Đokić                      Živojin                

856167   Đorđević                  Branka              

855050   Đorđević                  Daniela             

856177   Đorđević                  Dejan                

856294   Đorđević                  Dobrica             

856145   Đorđević                  Goran                

855593   Đorđević                  Gradimir            

855253   Đorđević                  Jakov                

856296   Đorđević                  Milorad              

856079   Đorđević                 Miodrag             

856067   Đorđević                 Mića                  

855434   Đorđević                 Mladen              

855205   Đorđević                  Nikola                

856166   Đorđević                  Olga                  

855438   Đorđević                  Radovan           

855258   Đorđević                  Siniša                

855254   Đorđević                  Slobodan          

856429   Đorđević                  Slobodan          

856214   Đorđević                  Srboljub            

856158   Đorđević                  Stanislavka       

855246   Đorđević                  Stojan               

856456   Đorđević                  Sveta                

855054   Đorđević                  Vukašin             

855235   Đorđević                  Đorđe                

855695   Đorđević                  Đorđe 

                       I

855377   Ilić                          Blagoje              

855952   Ilić                           Mitar                  

856343   Ivanović                   Boban               

855110   Ivanović                   Dragi                 

856106   Ivanović                  Ivan                   

855596   Ivanović                  Ivan                   

855299   Ivanović                    Jovica               

856108   Ivanović                   Mladen              

856346   Ivanović                   Nebojša            

855047   Ivanović                   Novko                

855195   Ivanović                  Siniša                

855203   Ivanović                   Slobodan          

855206   Ivanović                    Đorđe                

856092   Ivanović D                Siniša 

                      J

856569   Jaćimović                Đorđe                

857000   Jovanović                Dragan              

856154   Jovanović               Marina               

856159   Jovanović               Marina               

856275   Jovanović               Voja                   

855234   Jovanović               Živojin                

856369   Jovanović               Živojin                

856494   Jović                       Blaško               

856174   Jović                       Dejan                

856075   Jović                       Dragiša             

856001   Jović                       Siniša                

856465   Jović                       Stanislav           

855230   Jović                        Tomislav           

855422   Jović                       Velibor               

855010   Jović                       Vladimir             

856243   Jović                        Zvonko              

856218   Jović                        Zvonko 

                     K

856317   Kamberović             Bojan                

856351   Kamberović            Danijel               

856352   Kamberović             Latinka              

855704   Kamberović             Raško               

855423   Kamberović             Tomica             

855337   Kocić                        Jovan                

855688   Kocić                       Novica               

855208   Kocić                       Svetislav           

855225   Kocić                        Žika                   

855940   Kostić                      Blagoje              

856441   Kostić                      Gorica               

856496   Kostić                       Jablanka           

855341   Kostić                      Slavoljub           

855228   Kostić                      Živojin                

855340   Kostić                     Živojin                

855990   Krivokapić                Zoran                

856122   Krstić                       Dragan              

856412   Krstić                       Dragan              

855444   Krstić                       Toma                

856431   Krstić                       Tomislav           

855542   Krstić                       Trajko                

856261   Krstić                       Trojan               

855473   Krstić                       Zoran                

855327   Krstić                       Živojin 

                     L

856480   Latifović                  Grade                

856055   Latifović                  Mile                   

856140   Latifović                  Žarko                 

856104   Latifović                    Đura 

                     M

856311   Macić                     Ajdin                  

856531   Macić                      Dalibor              

856335   Macić                      Jovan                

855683   Maksimović              Slovenka           

856268   Marjanović              Grozdana          

855202   Marjanović              Petar                 

855331   Marković                  Žikica                

856278   Mihajlović               Dragan              

856057   Mihajlović              Milutin                

856407   Mihajlović               Stanoja             

855301   Mihajlović               Stanoje             

855172   Milenković               Ana                   

855306   Milenković                Dragi                 

855671   Milenković               Sanja                

855103   Milenković                Stanko              

855305   Milenković               Tomislav           

856340   Milenković               Zoran                

855238   Milenković               Žika                   

855304   Miljković                  Aleksandar        

855022   Miljković                  Branislav           

855924   Miljković                  Dragi                 

855637   Miljković                  Dragoljub          

855102   Miljković                   Jakov                

855647   Miljković                  Jovica               

855269   Miljković                  Slobodan           856042   Miljković                 Srđan                

855642   Miljković                  Stojan               

855200   Miljković                   Zoran                

855201   Miljković                   Zoran                

855325   Miljković                  Đura                   856267   Milosavljević           Srđan                

855266   Milošević                Jagoda              

856451   Milošević                 Jagoda              

855263   Mitić                       Golub                

856120   Mitić                       Igor                    

856544   Mitić                       Ljiljana               

856137   Mitić                       Siniša                

855114   Mitić                        Trojan               

855088   Mitić                       Velja                  

856069   Mitić                       Živojin                

856078   Mitrović                    Cvetko              

856157   Mitrović                    Divna                

856083   Mitrović                   Novica               

855589   Mitrović                   Suzana             

856074   Mitrović                    Đoka                 

856081   Mišić                        Filip                   

855014   Mišić                       Tomislav           

855439   Mladenović             Milisav               

856065   Mladenović              Tomislav 

                     N

855042   Nastić                       Zoran                

855953   Nastić                       Zoran                

855698   Nastić                       Zoran                

855399   Nikolić                      Božidar             

856121   Nikolić                     Dragan              

856123   Nikolić                      Dragan              

856094   Nikolić                     Dragan              

855661   Nikolić                     Marko                

856264   Nikolić                      Nebojša            

856093   Nikolić                     Srđan                

855699   Nikolić                     Vidoje                

855326   Nikšić                       Nikodije             

856312   Niskić                       Ivan                   

855093   Niskić                       Predrag             

855359   Niškić                       Milko                  

856271   Niškić                       Miodrag             

856160   Niškić                       Nebojša            

856534   Niškić                       Ostatko             

855855   Niškić                       Snežana           

855123   Niškić                       Tomislav           

856170   Niškić N                    Dragan 

                      O

856071   Osmanović              Ikmet                 

856481   Osmanović              Miroslav            

855667   Osmanović              Muharem          

856532   Osmanović              Ratka 

                     P

856211   Pavlović                  Dejan                

856212   Pavlović                  Dejan                

855348   Pavlović                   Dobrivoje          

856116   Pavlović                   Dragi                 

855067   Pavlović                  Dragoljub          

856009   Pavlović                  Goran                

855167   Pavlović                  Ivan                   

856117   Pavlović                   Jovica               

855027   Pavlović                   Momčilo            

856231   Pavlović                  Momčilo            

856395   Pavlović                  Novica               

856087   Pavlović                   Svetislav           

855296   Pavlović                   Tika                   

855709   Pavlović                  Tomislav           

856327   Pavlović                  Trajko                

855307   Pavlović                 Velibor               

856180   Pavlović                   Zoran                

856210   Pavlović                   Zoran                

855344   Pavlović                  Žika                   

855240   Pavlović                   Živko                 

855696   Pejković                   Nebojša            

855672   Pejković                  Živojin                

855323   Pejčić                      Dragomir          

856542   Pejčić                      Jovan                

856262   Pejčić                      Srđan                

856285   Petković                  Milun                 

855991   Petković                  Slaviša              

855075   Petović                   Tihomir             

856325   Petrović                  Igor                    

856270   Petrović                   Jovica               

856190   Petrović                   Srđan                

856483   Petrović                   Svetislav           

855633   Pešić                       Boban               

856241   Pešić                       Gradimir            

855631   Pešić                      Marina               

855035   Pešić                       Sergije              

856242   Pešić                        Slaviša 

 

                              R

855259   Radojković               Zoran                

856564   Radosavljević         Bogoljub            

856453   Radosavljević          Milorad              

856073   Radosavljević          Tomislav             855942   Radosavljević          Zoran                

856552   Rajimović                Nenad               

855215   Ranđelović              Grozda              

856152   Ranđelović              Grozda              

856165   Ranđelović              Grozda              

855314   Reber                      Miki                    

855609   Reber                       Miki                    

855701   Ristić                        Branislav           

856537   Ristić                        Goran                

856280   Ristić                        Radmila 

 

                        

                            S

855321   Savić                        Božidar             

856328   Savić                        Stojan                 

855023   Spasić                      Borivoje               

856227   Spasić                      Radivoje              

855265   Spasić                      Radovan             

855380   Spasić                      Sava                 

856103   Stajić                        Dalibor                

856149   Stamenković            Borivije                

855223   Stamenković            Krsta                 

855043   Stamenković            Novica               

856029   Stamenković            Srđan                  

855071   Stamenković            Svetislav           

855295   Stamenković            Trajko                  

855601   Stanisavljević           Dalibor

                STANKOVIC

855526   Stanković                 Blaško                 

855603   Stanković                 Dalibor                

856207   Stanković                 Dejan                  

855604   Stanković                 Dejan                

856176   Stanković                 Dragan              

856393   Stanković                 Dragan                

855705   Stanković                 Dragoljub            

856341   Stanković                 Granica               

856206   Stanković                 Ivica                  

856097   Stanković                 Jablan                 

855111   Stanković                 Jakov                  

856222   Stanković                 Jakov                  

855066   Stanković                 Jovan                  

856142   Stanković                 Krsta                   

856554   Stanković                 Ljubiša                

856272   Stanković                 Ljubiša                

855247   Stanković                 Mirjana                

855375   Stanković                 Mitar                    

855412   Stanković                 Nikola                  

855173   Stanković                 Novko                  

855415   Stanković                 Petar                 

856150   Stanković                 Radosav             

856371   Stanković                 Slavojub            

855597   Stanković                 Slobodan            

856427   Stanković                 Sunčica              

855336   Stanković                 Sveta                  

855197   Stanković                 Svetislav           

855089   Stanković                 Svetislav             

855706   Stanković                 Svetislav             

855663   Stanković                 Svetislav             

855226   Stanković                 Toka                    

855373   Stanković                 Tomislav           

855198   Stanković                 Trojan                 

856077   Stanković                 Trojan                 

855679   Stanković                 Vladica                

856497   Stanković                 Vukašin             

855334   Stanković                 Zoran                  

855118   Stanković                 Živojin                

855232   Stanković                 Živojin                  

856192   Stanković                 Đorđe                  

856579   Stanković Krstović   Marion                 

856051   Stanković M             Zoran                  

856203   Stanković N              Živko                 

855618   Stanojević                Saša                   

855193   Stanojević                Stanoje 

                  STEVANOVIC

856479   Stefanović                Milan                 

856433   Stevanović               Aleksandar          

856244   Stevanović               Ana                     

855231   Stevanović               Božidar               

856292   Stevanović               Cvetko              

855634   Stevanović               Dejan                  

855214   Stevanović               Dragan                

855308   Stevanović               Dragan                

856091   Stevanović               Dragan                

856247   Stevanović               Goran                  

855938   Stevanović               Igor                    

855447   Stevanović               Jovica                 

855941   Stevanović               Jovica                 

856204   Stevanović               Milorad                

856205   Stevanović               Milorad                

856440   Stevanović               Miodrag             

855697   Stevanović               Nebojša              

855594   Stevanović               Ninoslav              

855242   Stevanović               Novica                 

856524   Stevanović               Radmila              

855026   Stevanović               Radovan             

855702   Stevanović               Radovan             

855635   Stevanović               Siniša                

856281   Stevanović               Slaviša                

856411   Stevanović               Slaviša                

855216   Stevanović               Slobodan          

856191   Stevanović               Slobodan            

855919   Stevanović               Srđan                  

855651   Stevanović               Stojan                 

856058   Stevanović               Svetislav             

856127   Stevanović               Svetlana            

855303   Stevanović               Svetomir           

855707   Stevanović               Velimir                 

855309   Stevanović               Vidoje                

855379   Stevanović               Zoran                  

855003   Stevanović               Zoran                  

855328   Stevanović               Živko                   

856472   Stevanović V            Goran 

                   STOILJKOVIC

856237   Stoilković                  Momčilo              

855107   Stoilković                  Verka 

                   STOJANOVIC

855302   Stojanović                Borivoje               

855339   Stojanović                Borivoje             

855937   Stojanović                Dejan                

856251   Stojanović                Dragan                

855122   Stojanović                Dragi                 

856105   Stojanović                Granica               

856376   Stojanović                Jovica                 

856099   Stojanović                Milivoja                

855351   Stojanović                Milivoje              

855628   Stojanović                Nataša                

855629   Stojanović                Nataša              

855630   Stojanović                Nataša                

856124   Stojanović                Nebojša            

856041   Stojanović                Nebojša              

855229   Stojanović                Nikola                

856128   Stojanović                Novica               

856345   Stojanović                Novica                 

855233   Stojanović                Siniša                  

856036   Stojanović                Srđan                  

855614   Stojanović                Stanko                

855358   Stojanović                Stojan                 

855031   Stojanović                Tomislav             

856168   Stojanović                Trajka                

855944   Stojanović M            Borivoje               

856288   Stojanović S             Dragan                

855207   Stojiljković                Borivoje             

855213   Stojiljković                Dragomir            

855236   Stojiljković                Milutin                  

856485   Stojiljković                Miroslava            

856347   Stojiljković                Nevena             

856072   Stojiljković                Srđan                  

855376   Stojiljković                Svetislav             

856406   Stojiljković                Vidosav             

855243   Stojiljković                Živojin                  

855591   Stojilković                 Milivoje                

856018   Stojilković                 Novica                 

856098   Stojilković                 Saša                   

855248   Stojilković                 Srboljub              

856016   Stojilković                 Tihomir               

855098   Stojilković                 Tihomir             

855342   Stojilković                 Zoran                

855239   Stojković                  Bogoljub              

856135   Stojković                  Bojan                  

856161   Stojković                  Dejan                  

856291   Stojković                  Dobrivoje            

856004   Stojković                  Dragan                

856162   Stojković                  Jakov                  

856234   Stojković                  Ljubiša                

856132   Stojković                  Maja                    

856410   Stojković                  Novica               

856068   Stojković                  Slobodanka         

855115   Stojković                  Srđan                  

855222   Stojković                  Stojan               

855194   Stojković                  Zoran                

856358   Stojković                  Zoran                  

856239   Stojković                  Živana                 

855611   Stošić                       Mijodrag              

855610   Stošić                       Mijodrag              

856194   Stošić                       Milun                   

856300   Svilenković               Dejan 

                     T

855219   Tošić                        Aleksandar          

856319   Tošić                        Boban                 

855578   Tošić                        Bobana               

856080   Tošić                        Bratislav              

856062   Tošić                        Dragana              

855410   Tošić                        Dragi                   

855540   Tošić                        Dragi                   

856508   Tošić                        Emilija               

855297   Tošić                        Goran                

855649   Tošić                        Goran                  

855650   Tošić                        Goran                  

855606   Tošić                        Igor                    

855252   Tošić                        Milorad              

856344   Tošić                        Novica               

856113   Tošić                        Sava                   

855372   Tošić                        Slobodan            

855440   Tošić                        Stevan              

855270   Tošić                        Sveta                  

855943   Tošić                        Tihomir               

855199   Tošić                        Toma                  

856088   Tošić                        Trojan                 

855349   Tošić                        Velimir                 

855249   Tošić                        Živojin                  

856297   Tošić Ž                     Bojan 

                     U

855298   Urošević                   Dragić                 

855639   Urošević                   Dragić 

                     F

856147   Filipović                    Branko                

856143   Filipović                    Danijel                 

856049   Filipović                    Igor                      

856133   Filipović                    Milorad                

856134   Filipović                    Milorad                

856070   Filipović                    Miodrag             

856114   Filipović                    Miodrag               

856273   Filipović                    Slovenka             

856084   Filipović                    Vladica                

856063   Filipović                    Vladica                

856085   Filipović                    Vladica 

                     C

856423   Cakić                        Budimir             

856337   Cakić                        Goran                  

856220   Cakić                        Jova                  

855652   Cakić                        Mitar                  

855300   Cakić                        Mladen                

856293   Cakić                        Nebojša              

856541   Cakić                        Novica               

855668   Cakić                        Zoran                  

856368   Colić                         Aleksandar        

855011   Colić                         Blagoje              

855015   Colić                         Dragi                   

855312   Colić                         Dušan                 

856053   Colić                         Goran                  

856044   Colić                         Gordana              

855350   Colić                         Lazar                  

856045   Colić                         Milivoje                

855338   Colić                         Momčilo              

855590   Colić                         Momčilo              

856486   Colić                         Nenad                 

855268   Colić                         Novica                 

856364   Colić                         Petar                   

856321   Colić                         Saša                   

855602   Colić                         Slađanka           

855378   Colić                         Svetislav 

856090   Colić                         Tomislav             

856183   Colić                         Vladimir             

856182   Colić                         Vladimir             

855320   Colić                         Zoran                  

855294   Colić S                     Momčilo              

856007   Colić Đ                     Zoran                  

856008   Colić Đ                     Zoran                  

856277   Cvetanović               Goran                

856276   Cvetanović               Goran                

855703   Cvetanović               Krsta                   

855099   Cvetanović               Slobodan            

856144   Cvetanović               Slobodan            

856060   Cvetković                 Batica                 

856039   Cvetković                 Bratislav              

856287   Cvetković                 Dejan                  

855586   Cvetković                 Dejan                  

855220   Cvetković                 Dragomir            

855290   Cvetković                 Dušan                 

855324   Cvetković                 Duško               

856189   Cvetković                 Goran                

856442   Cvetković                 Ivica                    

856284   Cvetković                 Jovan                

855643   Cvetković                 Jovan                  

856515   Cvetković                 Jovica                 

856514   Cvetković                 Jovica                 

856539   Cvetković                 Jovica               

855051   Cvetković                 Milorad              

855319   Cvetković                 Miodrag               

856396   Cvetković                 Mirjana                

856338   Cvetković                 Nenad                 

855204   Cvetković                 Novica                 

856028   Cvetković                 Novica                 

856027   Cvetković                 Novica                 

856082   Cvetković                 Predrag               

856186   Cvetković                 Slaviša                

855945   Cvetković                 Slađana              

855332   Cvetković                 Slobodan            

855058   Cvetković                 Slobodan            

856119   Cvetković                 Snežana             

856286   Cvetković                 Srboljub              

856107   Cvetković                 Zoran                

855227   Cvetković                 Đorđe                

856139   Šabanović                Dobri                   

856141   Šabanović         Dobri                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2005. www.bosnjace.com. sva prava zadrzana