početna                                                                                                                                   
 
                   podaci                                                          položaj  

 

 
 

                        

                                                        

        Okrug: Jablanički

        Opština: Lebane

        Poštanski broj: 16232

        Pozivni broj: 016

        Registarska oznaka: LB       

        Bošnjace je najveće naseljeno mesto u opštini  Lebane.

Udaljeno na 10 Km od Lebana i 14 Km od Leskovca, svojevrstan je kulturni, administrativni i sportski centar okolnih 8 sela.

        Atar sela Bošnjaca obuhvata prostor od 1516 hektara. To je ujedno najprostraniji atar od svih atara u Oblasti.

       U topografskom pogledu selo je locirano na levoj obali reke Jablanice, na aluvijalnoj ravni reke i na najnižoj rečnoj terasi, prostirući se sa obe strane puta sa centrom na utoku potoka u reku Jablanicu. Selo je zbijenog tipa sa karakteristikama klasičnog drumskog naselja. 

      

                           

          

      

nadmorska visina

 

udaljenost

 centar    257 m

   Leskovac     14 km
"bošnjačko brdo"  349 m    Medveđa      45 km
koordinate    Niš      55 km

  SGŠ  42*56'50"       IGD  21*49'34"

   Vranje      80 km

       

      Satelitski snimci sa visine od :      16.000 m    7.000 m    4.000 m    2.500 m

 

       Klima. U klimatskom pogledu relevantni su podaci koji važe za ravan Leskovačke kotline.Tako je prosečna mesečna temperatura vazduha oko 11,4*C,vlažnost vazduha oko 78% i godišnje se prosečno izluči oko 550 mm padavina.Glavna tekućica je reka Jablanica u koju se uliva potok koji zahvata atmosferske vode iz pravca Rosulje do granice i sa dela atara sela Legara.

     Zemljiste.U geološkom sastavu sela i atara Bošnjaca, izrazito dominantne su miopliocene naslage sastavljene od skladova različitih šljunkova, peskova i glina, sa prosečno do oko 40 m dubine.U aluvijalnoj ravni pored jablanice zastupljena su aluvijalno-diluvijalna zemljišta ( starobezbkarbonantna aluvijalna zemljišta, smonice, i smonice u ogajničavanju ) a najveća prostranstva zauzimaju gajnjače, podzolasta temljišta i ogajničene smonice, koja i čine osnovu za ratarstvo i posebno specijalizirano povrtarstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2005. www.bosnjace.com. sva prava zadrzana